หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาซก
- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช่ราชการแล้ว จำนวน ๔๕ รายการ
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๗ รายการ
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท แฮมป์ตัน เอสเตท จำกัด (โครงการ เดอะเบสท์ แหลมฉบัง)
- โรงพยาบาลพนัสนิคม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อใช้ในราชการที่โรงพยาบาลพนัสนิคม
- สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕ คัน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศสอบราคาเอาประกันอุบัติเหตุหมู่นักศึกษา ๑ ชุด
- สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูดโคลนเลนและล้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของสถานีอนามัยบ้านห้วยสูบ และสถานีอนามัยตำบลนาป่า
โรงพยาบาลชลบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดกรอกระดูกขนาดเล็ก และกระดูกหูชั้นกลางด้วยความเร็ว จำนวน ๑ ชุด
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณบ้านไผ่ล้อม
- ที่ว่าการอำเภอศรีราชา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายนาบน-หนองแขวะ ม.๔ ตำบลบึง
- ที่ว่าการอำเภอศรีราชา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายข้างหมู่บ้านประดิษฐ์ไพศาล
- ที่ว่าการอำเภอศรีราชา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายเก้ากิโล ซอย๓๑ (เซเว่นเดย์)
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ โคมัตสุ
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานวางท่อเหล็กคนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป
- โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ความอบอุ่น (For air warming) จำนวน ๔ เครื่อง
- โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑๒ เครื่อง
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้นายอัฒพล พัฒนเจริญวงศ์
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบำรุงรักษาต้นไม้และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 [178] 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>