หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท แกรนด์เซ็นทรัล ชลบุรี จำกัด
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการพร้อมทาสี จำนวน ๓ หลัง
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ น.ส.หทัยกร พรรณจิตต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะดำเนินสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒)
สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จะทำการขายทอดตลาดของกลางและของตกค้าง จำนวน ๑๘ รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ น.ศ.สุกัญญา ทองมาก แบบเลขที่ ปพย.๑๔๒๐
โรงพยาบาลชลบุรีจะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อกระบอกฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาด ๑๐ มิลลิลิตร (Syringe disposable) จำนวน ๗,๐๐๐ กล่อง
โรงพยาบาลชลบุรีจะดำเนินการสอบราคาซื้อน้ำยาใช้กับเครื่องไตเทียม จำนวน ๓ รายการ
โรงพยาบาลชลบุรีจะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิตู้เย็นแบบส่งสัญญาณ SMS จำนวน ๓๐ ตู้ จำนวน ๑ ชุด
โรงพยาบาลชลบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการระบบสื่อสารและระบบข้อมูลเพื่อการสั่งการ จำนวน ๑ ชุด
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และขอบบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยเสริมสันติแยกซ้ายหน้าโรงงานกะปิ (แผนชุมชน)
องค์การบริหารจังหวัดชลบุรีประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอาบน้ำพร้อมสุขา โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎ์บำรุง) อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔ คัน
องค์การบริหารจังหวัดชลบุรี ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกันสาดด้านหน้าโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและอบแห้ง
- ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง
- โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน จำนวน ๑๘ รายการ
- สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างงานตีเส้นแบ่งช่องจราจรถนน จำนวน ๑ ชุด
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศูนย์ประสานราชการ ๑ จำนวน ๒ คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 [177] 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>