หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง มีความประสงค์จะดำเนินการงานจ้างเหมา งานขุดลอกสระระบายตะกอน, ล้างตะกอนถังน้ำใส บริเวณโรงกรองไร่หนึ่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง
โรงพยาบาลบางละมุง จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม ฟลูออไรด์วานิช (Fluoride Vanish) จำนวน ๓,๒๕๐ รายการ
โรงพยาบาลบางละมุง จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
โรงพยาบาลชลบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๑ เครื่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบางนา-บ้านเก่า หมู่ ๙ ตำบลบางนา อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๑๕ เซนติเมตร พื้นที่ ๒๕๓ ตารางเมตร
เทศบาลตำบลหอมศีล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว พร้อมติดตั้งกระเช้ากู้ภัย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
เทศบาลตำบลหอมศีล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว พร้อมติดตั้งกระเช้ากู้ภัย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดของตกค้าง โดยวิธีประมูลด้วยการยื่นซองเสนอราคา
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จำทำการเรียกสอบราคาซื้ออุปกรณ์การกรีดยาง (ครั้งที่ ๒ )
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ภายในอาคารวิทยบริการ จำนวน ๑ รายการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย เขต ๒ ภาคกลาง ชลบุรี จะดำเนินการสอบราคาจ้างงานรักษาความปลอดภัยให้กับสถานีไฟฟ้า จำนวน ๔ แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จำนวน ๒ หลัง
โรงพยาบาลชลบุรี จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุ๓ณฑ์การแพทย์ ๒ รายการ
โรงพยาบาลชลบุรีจะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการโคมไฟฟ้าผ่าตัดเล็กชนิดขาตั้งเคลื่อนที่ได้ (LED) จำนวน ๑ ชุด
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางแบบ ๔ ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี ประกาศสอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๗ รายการ
- สำนักทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.๓๒๔๕- บ.กระบกคู่ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
- สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด ประกาศสอบราคาประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถดับเพลิงพร้อมเสาไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ คัน
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับเครือข่ายปฐมภูมิเขตชุมชนหนาแน่น จำนวน ๑๘ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 [176] 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>