หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาทำพาเลสเหล็กเก็บยาง STR ๕L และ STR ๒๐ จำนวน ๑๕๐ ชุด
- มหาวิทยาลัยบูรพามีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าประเภทอาหารภายในอาคารโภชนาคาร จำนวน ๗ ล็อก เพื่อให้บริการนิสิต บุคลากรรวมถึงบุคคลทั่วไป
สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕ คัน
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อแผ่นฟอกอากาศ จำนวน ๖๘ ชุด
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ Probe cover สำหรับตรวจอุณหภูมิทางหู จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ ชิ้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม พร้อมที่ปัสสาวะ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์คัดเลือกผู้ให้บริการและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานจ้างติดตั้งวางท่อประปาให้ บจก. บียอนด์ เพอร์เซ็บชั่น และงานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายสุชาติ จุลละทรัพย์
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยข้างศาลเจ้าแม่ทับทิม
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๗ รายการ
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง และครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๕ ตัว
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี flurescein และ ICG ด้วยระบบเลเซอร์สแกน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CR and PACS) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กรแพทย์ รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบสุญญากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแกสเอทธิลีนออกไซด์ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิ
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๓๗ รายการ
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ รายการ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้บริษัท อมตะมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (โครงการหมู่บ้านสิรัชชาธานี)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 [175] 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>