หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด ๑๘๐×๖๐×๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๓๐ ตัว
- โรงพยาบาลชลบุรี จะดำเนินการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรี
- โรงพยาบาลชลบุรี จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการ รถคลินิกตรวจตาเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเขียวแบบ Pattern Scan จำนวน ๑ คัน
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของสถานีอนามัยตำบลนาป่า (ครั้งที่ ๒)
- โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ความอุ่น (Force Air Warming) จำนวน ๔ เครื่อง
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคางานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายสระตาพรหม (ช่วงที่ ๒)
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล
- โรงไฟฟ้าบางปะกง ประกาศขายพัสดุที่หมดความจำเป็นใช้งานประเภทเศษโลหะ และวัสดุทั่วไป จำนวนประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานจ้างติดตั้งวางท่อประปาให้ นายอัฒพล พัฒนเจริญวงศ์
- ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อำเภอบางละมุง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน ๖ ตำแหน่ง
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปา ให้กับบริษัท วราสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑ รายการ
- โรงพยาบาลเกาะสีชัง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานจ้างติดตั้งวางท่อประปาให้ บจก. ทีดับบลิวพลาซ่า
- โรงพยาบาลชลบุรี ประสอบราคาจัดซื้อถุงมือตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๑๔,๐๐๐ กล่อง
- โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศสอบราคาจัดซื้อสายดูดคัดหลั่ง (Suction Tube) จำนวน ๕๖๐,๐๐๐ เส้น
- โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหอพักนักกีฬา ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิต

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 [174] 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>