หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาซักผ้าชนิดเหลว จำนวน ๕ รายการ
- กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.๗ – ทล.๓๑๓๘
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนบ้านขอด อำเภอสัตหีบ
- สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานนิติบุคคลสูบ-จ่ายน้ำ ๔ สถานี (๘ แห่ง)
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book) จำนวน ๑ ชุด
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีผนังภายนอกอาคารควบคุมของสถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กฟก.๒ จำนวน ๑๓ สถานี
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระยอง ๔ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เนื้อที่ ๒ ไร่
- สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ ๒ กรมทางหลวง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน
- การประปาส่วนภูมิภาคเขต๑ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมางานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ สายจันทบุรี-สระแก้ว
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จำนวน ๑ ชุด
- โรงพยาบาลชลบุรี จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจหาไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี โดยวิธี CMIA จำนวน ๔๐,๐๐๐ เทสต์
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (เพิ่มเติม) บริเวณสนามฟุตบอล ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี
- ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคาติดตั้งลิฟต์โดยสาร ครั้งที่ ๒ ราคากลางงานติดตั้งลิฟต์โดยสาร ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท
- สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะทำการสอบราคาซื้อ High Speed Base Band Modem จำนวน ๔๐๐ เครื่อง
- สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะทำการสอบราคาซื้ Upgrade xDSL Tester จำนวน ๑๔ เครื่อง
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๘ หน่วยงาน รวม ๖๗๓ รายการ ๑,๐๙๖ ชิ้น
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา ติดตั้งวางท่อประปา ให้บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ศาลากลางจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕ โดยวิธีสอบราคาตามประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๒ รายการ
- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบ้านซอย ๖

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 [173] 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>