หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประกาศสอบราคาซื้อ Active Fiber Card จำนวน ๔๐ Card
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคาร ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานและแผงกันแดด อาคารอนุบาลโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอ พนัสนิคม
- โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๓ รายการ
- โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ Wireless LAN Controller จำนวน ๑ เครื่อง
- ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ (ขนาดกลาง) พร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน ๑ หลัง
- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อทรายทีมีฟอส จำนวน ๘๐ ถัง
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)จะทำการสอบราคาซื้อ Battery Tester จำนวน ๑๕ เครื่อง
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) จะทำการสอบราคาซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่ต่ำกว่า 8 KVA.จำนวน ๑๐ เครื่อง
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานจ้างขุดสระระบายตะกอนสถานีผลิตน้ำบางละมุง บ่อที่ ๑
- โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้ Hot air over และตู้ incubator จำนวน ๒ รายการ
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและกรองต่างๆ เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะอื่นๆรวมจำนวน ๑๓๖ รายการ
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ในโรงพยาบาลบางละมุง
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองซ้ำซาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑,๓,๔,๖,๗,๙ ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม
สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี ประกาศสอบราคาประมูลเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๙๔๐๒,๒๙๔๐๓,๒๙๔๐๔,๒๙๔๐๕,๒๙๔๐๖,๒๘๙๓๐,๒๘๙๓๑ และ ๓๑๘๖๘ จำนวน ๘ แปลง
สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างงานตีเส้นแบ่งช่องจราจรถนน และซองภายในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกยกเท ยี่ห้อ อีซูซุ
- องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับภูมิทัศน์
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศชั้นหนึ่ง (๒ ชั้น) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 [172] 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>