หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักทางหลวงที่ 14 ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำงาน โครงการยกระดับความปลอดภัย
สำนักทางหลวงที่ 14 ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำงาน โครงการยกระดับความปลอดภัย
สำนักทางหลวงที่ 14 ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำงาน โครงการทางจักรยานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย
เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมา งานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแสดงสินค้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
สำนักทางหลวงที่ 14 ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
สำนักทางหลวงที่ 14 ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคางานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท ตู้ปลอดเชื้อจ่ายลมตามแนวดิ่ง
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท อัพเกรดชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างห้องซ้อมดนตรี
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ศาลแขวงชลบุรี มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแขวงชลบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารื้อถอน ติดตั้ง (รวมอุปกรณ์ประกอบ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่องระบายน้ำ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>