หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
(สวท ชลบุรี) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท ซี แอนด์ ที โมดูลาร์ จำกัดบริเวณเลขที่ ๙๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
(สวท ชลบุรี)การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี สอบราคาจ้างเหมา ผลิตน้ำและสูบจ่ายน้ำสถานีผลิตน้ำบางพระ ๓ , สถานีสูบน้ำดิบแรงต่ำ, สถานีสูบน้ำดิบแรงสูง, สถานีจ่ายน้ำเขาสุวรรณ และสถานีจ่ายน้ำเคหะชุมชน
(สวท ชลบุรี) สำนักงานตำรวจภูธรแห่งชาติ สอบราคาจัดซื้อเครื่องกระสุนปืน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค ๒
(สวท ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย ๕ (ซอยบ้านตาขาว)หมู่ที่๔
( สวท ชลบุรี) องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบ Network จำนวน ๑ ระบบ
(สวท ชลบุรี) องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม จำนวน ๑ เครื่อง
(สวท ชลบุรี)องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาปรับปรุงถนนซอยเข้าแปลงปาล์มน้ำมัน จำนวน ๒ สาย
(สวท ชลบุรี) องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลต้นยางชำถุง จำนวน ๑ โรง
(สวท ชลบุรี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุ อุปกรณ์ประกอบสายและอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน ๘ รายการ
(สวท ชลบุรี)ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีเขตท้องที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ
(สวท ชลบุรี) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(สวท ชลบุรี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
(สวท ชลบุรี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดชลบุรีจำนวน ๓ คน
(สวท ชลบุรี) โรงพยาบาลชลบุรี ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(สวท ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่รอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ หมู่ ๘ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
(สวท.ชลบุรี) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ติดตั้งวางท่อประปา ให้ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน )เฟส ๔
(สวท.ชลบุรี) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ติดตั้งวางท่อประปา ให้ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตล จำกัด (มหาชน) เฟส ๓
(สวท.ชลบุรี) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา สอบราคาจ้างเหมางานตัดมาตร ประสานมาตร
(สวท.ชลบุรี)การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๒๐ รายการ
(สวท.ชลบุรี) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคาจ้าง สร้างข่ายเชื่อมโยง Optical Fiber เส้นทาง สค.นครนายก-เขื่อนขุนด่านปราการชล

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>