หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปั๊มป๋าบัติ - นานอก - ซากหมาก หมู่ 13 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางสำราญ แสงจันทร์ แบบเลขที่ ปพย.๑๔๕๙
โรงพยาบาลพานทอง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้โครงการตพัฒนาศักยภาพ (SML) บริเวณเส้นหนองโคลน - ห้วยยาง ม.2 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายสินค้าเทศบาลตำบลเสม็ด
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวนประมาณ ๒,๓๐๐ คน
(สวท.ชลบุรี)โรงพยาบาลเกาะสีชัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ ระยะเวลาในการเช่า ๑๒ เดือน
(สวท.ชลบุรี) สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดถนนบางคล้า-แปลงยาวขาออกและทางเท้าและถนนบางคล้า –แปลงยาวสายขาเข้ารวมถึงถนนหลวงฤทธิ์ พร้อมทางเท้า
(สวท.ชลบุรี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดโครงการกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับบุคคลกรและนิสิต รุ่น ๒
(สวท.ชลบุรี) สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ สอบราคาจ้างประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๑/๑(ช่วงที่๒),(ช่วงที่๓)และ(ช่วงที่๔) หมู่ที่๒ ชุมชนเนินบรรพต ตำบลบางเสร่
(สวท ชลบุรี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกวดราคาจ้างด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
(สวท ชลบุรี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนนสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
(สวท ชลบุรี) โรงพยาบาลชลบุรี ประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(สวท ชลบุรี) โรงพยาบาลชลบุรี ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(สวท ชลบุรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
(สวท ชลบุรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้านักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
(สวท ชลบุรี) สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประมูลจ้างซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คัน
(สวท ชลบุรี) สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
(สวท ชลบุรี) สำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดพัทยาและบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาล
(สวท ชลบุรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษา สวนหย่อม สนามหญ้า และต้นไม้

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 [164] 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>