หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจก.โปรแอคทีฟ แอนด์เซอวิส (โครงการบ้านสวนชลกานต์)
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์ สอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจ Anti-HIV ในเลือดแบบคุณภาพ
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์สอบราคาจ้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อมตะ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจก.ทีดับบลิวปาล์มรีสอร์ท
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา ติดตั้งวางท่อประปา ให้ นายนรัชัย ศิรนานนท์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าวัดทุ่งเหียง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์สอบราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-document)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาจัดสร้างสวนสาธารณะบริเวณหัวมุมถนนสายโรงพยาบาลเก่าและถนนพระยาสัจจา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคากันแดด โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย
การประปาส่วนภูมิภาคโดยส่วนการะประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ พร้อมตู้อุปกรณ์ควบคุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดทำระบบ Server Consolidation and Virtualization (ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน)
จังหวัดหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจำนวน ๒ รายการ
สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ ๒ กรมทางหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งแผงบังแสงกันตาพร่า และติดตั้งปะกับกันล้ม
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ภายในอาคารบูรณาการ
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดหาเวที ไฟฟ้าประดับบริเวณงาน ซุ้มทางเข้าบริเวณงาน เครื่องขยายเสียง และเครื่องปั่นไฟ
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศและกำจัดไอพิษของสารเคมี ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการศูนย์อณูพันธุศาสตร์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 [162] 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>