หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒(ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี มีความระสงค์จะประกวดราคารถยนต์บรรทุก ๑ ตัน ๔ ประตู แบบDouble ขับเคลื่อน ๒ ล้อ(พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี เกียร์ธรรมดา จำนวน ๑๑ คัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้านหน้าอาคารสรรพวิชญ์บริการ จำนวน ๑ งาน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ คือ ตู้อบเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ ๒๒-๒๕ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ เครื่อง
เทศบาลตำบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลเสม็ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายสังกะเปี๋ยว – หนองพลับ หมู่ ๓ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๘๖ เครื่อง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๑ หมวด ๓ รายการ
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย เขต ๒ ภาคกลาง ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาการจ้างงานรักษาความปลอดภัยให้กับสถานีไฟฟ้า จำนวน ๒ แห่ง
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ
ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างตัดหญ้าและบำรุงรักษาต้นไม้ ที่ สถานีดาวเทียมศรีราชาและบ้านพัก จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๑ ปี
ศูนย์อนามัยที่ ๓ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารพัก้อราชการะดับ ๑-๒ จำนวน ๑ หลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางลิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเขายนบ้าซก(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความประสงค์ จะประกสดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดทำบันทึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จ้างเหมาจัดทำโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2555
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งสายไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า ภายในโรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาให้ บริษัท แอล.ที.ฮาร์ดแวร์ จำกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 [161] 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>