หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าก่อสร้าง อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ
สำนักทางหลวงที่ 14 ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำงาน โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวง
สำนักทางหลวงที่ 14 ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำงาน โครงการยกระดับความปลอดภัย
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง การก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารื้อถอน ติดตั้ง (รวมอุปกรณ์ประกอบ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุโดวิธีการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำนักทางหลวงที่ 14 ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำงาน โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุโดวิธีการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>