หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา ติดตั้งวางท่อประปาให้ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอาวุโส สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุชั้นเดียว กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑(ครั้งที่ ๒)
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดทำผ่าตัดเปลี่ยนตาดำ (PKP) จำนวน ๑ ชุด
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ ชลบุรี มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ตู้ดูดควัน จำนวน ๑ ตู้
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จำนวน ๕ โรงเรียน พร้อมติดตั้ง
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำซอยอดิเรก(แผนชุมชน)
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิด Membrane จำนวน ๓๐๐ ชุด ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สาขาจักษุกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๖๘๓ ตารางเมตร ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ หลัง
ศูนย์อนามัยที่ ๓ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ของศูนย์อนามัยที่ ๓ (ครั้งที่๓) จำนวน ๙ หลัง
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสัญญาณไฟจราจรพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณทางแยกโรงเรียนบูรพาวิทยา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสม็ด จำนวน ๑ ชุด
เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว มีความประสงค์ประมูลซื้อด้วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า ขับเคลื่อน ๒ ล้อ และ ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ติดตั้งเครื่องตัดหญ้า,ตัดกิ่งไม้ไหล่ทาง หน้ากว้างใบมีดไม่น้อยก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณบริษัทชวสิงห์ ถึง บ้านเนินโมก หมู่ ๘ ต.หนองอิรุณ อ.บ้างบึง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลบางละมุง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ๖ รายการ ดังนี้ ๑.เสาคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๗๐๐ ต้น ๒.เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๑,๔๐๐ ต้น ๓.เสาคอนกรีต ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๕๕ ต้น ๔.เสาตอม่อ ๓๐x๓๐x๔.๕ เมตร จำนวน ๓๐๐ ต้น ๕.คอน,คอนกรี
ศูนย์การวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ คือ ๑.เครื่องสูบน้ำท่อพญานาคสแตนเลส ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำวนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องสูบน้ำทะเลปั๊มสแตนเลส ขนาดท่อไม่ต่ำกว่า ๒ นิ้ว มอเตอร์ไฟฟ้าไม่ต่ำก
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) มีความประสงค์จะสอบราคาระบบอิเล็คทรอนิคส์โครงการเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูอัลลอยทางเข้า-ออก สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา(สวนตำหนักน้ำเดิม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕ คัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒(ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภทแวนตรวจการ เกียร์ธรรมดา ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี จำนวน ๗ คัน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 [160] 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>