หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แก้ไข โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยา Gel Card Test จำนวน ๘๐,๐๐๐ เทสต์
แก้ไข โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แพทย์ เครื่องดึงคอและหลัง จำนวน ๑ เครื่อง
สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wi-Fi) ในเขตพื้นที่ ภายใต้ชื่อ ”โครงการเสม็ด Samed Wi-Fi City”
ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต ๒ จังหวัดชลบุรี บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด มีความประสงต์จะทำการสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคาร และทรัพย์สินของศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา
ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต ๒ จังหวัดชลบุรี บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด มีความประสงต์จะทำการประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์สาย ศป.ศรีราชา – ฉะเชิงเทรา และ ปณ.รายทาง
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยา Gel Card Test จำนวน ๘๐,๐๐๐ เทสต์
สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนนารถมนตเสวี
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แพทย์ เครื่องดึงคอและหลัง จำนวน ๑ เครื่อง
ศูนย์อนามัยที่ ๓ มีความประสงค์จะตรวจสอบราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีภายใต้เงื่อนไขการยืมเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีแบบอัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะตรวจสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี(ครั้งที่ ๒)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์และศาลารับรอง โรงเรียนบ้านเขาซก(เบญจศิริราษฏร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ๖ รายการ คุณภาพตามมาตรฐาน กฟภ.
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์มารดา (Fetal Monitor) จำนวน ๓ เครื่อง
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ประจำปี ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานวันลอยกระทง ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา บริเวณสนามกีฬาตรงข้ามสระว่ายน้ำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม อำเภอเมืองชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก และป้อมยาม พร้อมระบบไฟฟ้า โรงเรียนสวนป่า เขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่บริการซ่อมรองเท้า บริเวณด้านหลังอาคารโภชนาคาร (หลังประตูมหาวิทยาลัยบูรพา ด้านซอยลีลา)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 [159] 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>