หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ดังนี้ เครื่องตรวจอัตโนมัติหาสารบิลิรูบินในเด็กแรกเกิดจำนวน ๑ เครื่อง
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ดังนี้ ตู้เย็นเก็บเลือด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ คิว จอ LED จำนวน ๑ ตู้
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ เทศบาลต.บางสะเร่ ซ.เจ๊เรือง ซ.ต้านข้าว ซ.๕/๔ ซ.๙/๒
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ดังนี้ เครื่องเขย่าพร้อมชั่งน้ำหนักถุงเลือดอัติโนมัติ จำนวน ๔ เครื่อง
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะตรวจสอบราคาจ้างงานติดตั้งมาตรวัดน้ำให้มูลนิธิซิสเตอร์คามิลเลี่ยนอนุสรณ์ บริเวณ เลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลกุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.น้ำยางเหลวสำหรับไพร์โค้ท ชนิด CRS-๒(บรรจุ ๒๐๐ลิตร/ถัง) จำนวน ๒ ถัง ๒.ยางแอสฟัลท์คอนกรีต ชนิดผสมร้อน จำนวน ๖๐ ตัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ชนิดเก๋ง ๔ ประตู เครื่องยนต์เบนซินปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารลานอเนกประสงค์ โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี(ครั้งที่ ๒)
โรงพยาบาลบางละมุง มีความประสงค์จะทำการประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ตามเอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/พ.ย./๕๔ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตบบริเวณสระน้ำในสวนสุขภาพกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหน้าบริษัทชวสิงห์-บ้านเนินโมก หมู่ ๘ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในสวนยาง เขต ๒ ฝ่ายสวน ๑
ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๑๑๔ เตียงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศห้องประชุม(อาคารบัณฑิตศึกษา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ที่สถานีผลิตน้ำจำนวน ๕ สถานี
โรงพยาบาลบางละมุงมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับการใช้ในราชการ ที่โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยเงินบำรุง จำนวน ๑ รายการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ งบประมาณ พัสดุ การเงิน จำนวน ๑ งาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 [158] 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>