หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเขาซก
องค์การบริหารจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบติดต่อสื่อสารและการนำเสนอห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด ณ อาคารบัณฑิตศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ ๒ กรมทางหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบ HIGH MAST
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ จำนวน ๑ เครื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เตียงผ่าตัดสัตว์ใหญ่ จำนวน ๑ เตียง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลขายทอดตลาดอาคารสถานีอนามัยตำบลหนองขยาด จำนวน ๑ หลัง
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อน้ำยาตรวจ Anti-HIV ในเลือด
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อขดลวดตาข่ายสำหรับขยายหลอดเลือดหัวใจที่เคลือบยาต้านการตีบซ้ำ
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดนิวเมติกส์เบื้องต้น และ สเปคตรัมอนาไลเซอร์
องค์การบริหารจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะเปิดประมูลจัดให้เช่าอาคารราชพัสดุจำนวน ๒ รายการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไอโซเนติค
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่าล้าน จำนวน ๑๑ รายการ
ที่ทำการบริหารส่วนตำบลบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รวมจำนวน ๗ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องช่วยหายใจชนิด Full ๘๔๐ ผลิตภัณฑ์ NELLCOR PURITAN BENNETT จำนวน ๑๑ เครื่อง
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ดังนี้ เครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานคลังเลือด จำนวน ๓ เครื่อง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [157] 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>