หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้บุคคลภายนอกเข่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ ๖๐ ปี
gทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามเทนนิส เทศบาลเมืองชลบุรี
ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคาร และทรัพย์สินของศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนประจำตัวนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖ วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ จำนวน ๓๘,๑๐๐
ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรภาค ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ FHV/FM ชนิดมือถือ จำนวน ๒๔ เครื่อง
ศูนย์อนามัยที่ ๓ จะดำเนินการประมูลขายทอดตลาดอาคารพักข้าราชการระดับ ๑-๒ จำนวน ๑ หลัง (ครั้งที่ ๒)
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ สหกรณ์เคหะสถาน บ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองห้วยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามรายการต่อไปนี้ รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
ฝ่ายบฏิบัติการเครือข่าย เขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ SCADA กฟก.๒ ระยะเวลา ๑๒ เดือน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการจำลองงานออกแบบเสมือนจริงและทดสอบระบบควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมอัตโนมัติชั้นสูง จำนวน ๑ ชุด
สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ ๒ กรมทางหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Pavement In – Place Recycling Base ๒๐ cm. Deep บนทางหลวงหมายเลข ๓
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๖
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์สอบราคาจ้างบริการจัดโครงการกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับบุคลากรและนิสิต รุ่น ๒ รายการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบนำเสนอห้องปฏิบัติการและโถงการเดิน จำนวน ๒ รายการ
สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จะทำการขายทอดตลาดของกลางและของตกค้างจำนวน ๑๕ รายการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
องค์การบริหารส่วนบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖๔ รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านหนองขยาด ถึง บ้านนากระรอก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [154] 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>