หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะ จำนวน ๑ ชุด
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยสำนักวิชาการพลังงานเขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน (ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และโรงจอดรถยนต์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น๔ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องผลิตโอโซน จำนวน ๖ เครื่อง เพื่อติดตั้งภายในสำนักงานเทศบาลฯ
สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ แยกซอย ๑๕ มิตรสัมพันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ชนิดติดตั้งบนล้อเลื่อน ไม่น้อยกว่า ๓ ล้อ ลากจูงได้ ทำงานด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักครูโรงเรียนเทศบาล ๓
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลขายทอดตลาดอาคารผู้ป่วยนอก ธุรการและอุบัติเหตุ
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างแท่นวางศาลพระพรหม จำนวน ๑ แท่น ณ โรงพยาบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด จำนวน ๑ เครื่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านเนินแร่ – บ้านบึงอีรอบ ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จ้างเหมาจัดหาเต็นท์ จำนวน ๓ รายการ โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถยนต์ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง (๒ ชั้น)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงซ่อมบำรุง เป็นห้องพักสำหรับช่างในส่วนวิศวกรรมโรงงาน
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องเจียรใบเลื่อยและห้องเก็บสารเคมี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า โรงพยาบาลพนัสนิคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ All-in-One จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [153] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>