หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางเคพซล สาย ชบ.๕๐๒๐ แยกทางหลวงชนบท ชบ.๔๐๑๗ – บ้านคลองใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๓.๖๔๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบเลขที่ ๗๔๗ สสจ.ชลบุรี ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม ส่งสูง ๒๕ ม. ระบบไฟพร้อมตู้ควบคุม บริเวณสถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ กปภ. สาขาพนัสนิคม
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยศรีนคม (แผนชุมชน)
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูอัลลอยทางเข้า-ออกสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (สวนตำหนักน้ำเดิม) ครั้งที่ ๒
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๓๙๗ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขังเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี เกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน
สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จะทำการขายทอดตลาดของกลางและของตกค้างจำนวน ๒๑ รายการ
จังหวัดชลุบรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น เพื่อนำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลุบรี เดินทางไปอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลุบรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดทำแว่นตาตามโครงการสนับสนุนจัดให้มีหน่วยงานบริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำห้วยสุครีพ ม.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างพัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี ๑ มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป จัดซื้อจัดจ้างโครงการเสียงตามสายในชุมชน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี ๑ มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป จัดซื้อจัดจ้างโครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีวงดุริยางค์โรงเรียนบ้านศรีมหาราชา จำนวน ๕ รายการ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคา งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปา ให้บริษัท เดอะสุพีเรีย โฮลดิ้ง จำกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคา งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปา ให้บริษัท ร่ำรวย เจริญทรัพย์ แกรนด์ จำกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี ๑ มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป งานจ้างโครงการปรับปรุงศาลาที่ทำการชุมชนและจัดซื้อครุภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ตะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๗๕๐ คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [152] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>