หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดนักกีฬา,เสื้อกีฬา และเสื้อยืดคอปก จำนวน ๙ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๖
-องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ รายการ
-องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๓,๔๑๒ ชุด
-องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อไม้เท้าสามขา เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี จำนวน ๘๐๐ อัน
-สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านริมทะเล ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด
-สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กปิดบ่อน้ำในสวนข้างเทศบาลเมืองชลบุรี
-องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมา ซ่อมแซมบ้านพัก (นายณรงค์ อินทรทัต) ครั้งที่ ๒
-องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน ๓ สูตร
-โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงเฟาวเลอร์ ๓ ไก สแตนเลส ขนาด ๙๐ ซม. X ๒๐๐ ซม. จำนวน ๔ เตียง
-โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ชนิดชาร์จแบตเตอรี่ด้วยไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง
-โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๙ เครื่อง ตามรายการดังต่อไปนี้
-โรงพยาบาลบางละมุง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ๑๖ slice ดังนี้
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มีความประสงค์จะขายพัสดุที่หมดความจำเป็นใช้งาน ประเภทน้ำมันเก่าใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ ๓๐,๐๐๐ ลิตร
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงคืจะสอบราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนชนิดติดหัวถัง ๒.เครื่องจ่ายสารเคมี
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ จำนวน ๑ สายเส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสายศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา – ศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา
องการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ – บ้านเกาะจันทร์ ตำบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเมล็ดพันธ์ผักชนิดซอง จำนวน ๑๖ ชนิด
-เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทำโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลพนัสนิคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ตามรายการดังนี้
-ศูนย์วิจัยและพัฒนากรมประมงน้ำจืดชลบุรี จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>