หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำรวมบ่อพักและทางเท้า
เทศบาลตำบลท่าบุญมี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดตลาดสด จำนวน 2 หลัง ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมฟ้า
อำเภอศรีราชา มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาดำเนินงาน ตามโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอประชุมโรงอาหาร
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก ประเภทแข่งขัน (สำหรับผู้ชาย)
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก ประเภทแข่งขัน (สำหรับผู้หญิง)
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงสระพักน้ำดิบและผนังกันดิน
เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้ประมูลพื้นที่เพื่อจัดการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าทั่วไป
เทศบาลตำบลบางเสร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารภายในหน่วยงาน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานขุดลอกลำห้วยพันเสด็จ
เทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>