หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประมูลขายอาคารที่ราชพัสดุ บ้านพักภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ตำรวจภูธรภาค ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน ๓ คัน
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงพยาบาลพนัสนิคม
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานโครงการงานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพนมสารคาม
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานย้ายแนวท่อจำหน่ายน้ำ ลำห้วยหนองปรือ เทศบาลเมืองหนองปรือ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานวางท่อประปา สามแยกหน้าอนามัยท่าบุญมี – โรงกรองเก่า
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานวางท่อประปา โรงเรียนถ้วยงาม
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ
เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้งเทศบาลเมืองอ่างศิลา หมู่ที่ ๖ ชุมชนเสม็ดนอก ตำบลเสม็ด
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการถุงมือตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง เบอร์ เอส
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวารสารต่างประเทศ จำนวน ๔๕ รายการ
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ RF๒๒L ขนาด ๖.๐ มม. เบอร์ +๑๕.๑ – ๓๐.๐ Diopter
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๑๐ รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมห้องต่างๆ ภายในห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำพัทยา จังหวัดชลบุรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบนำเสนอห้องปฏิบัติการและโถงทางเดิน จำนวน ๒ รายการ
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ เป็นโครงการวางท่อระบายน้ำ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และโครงการก่อสร้างถนน
-มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศห้องประชุม อาคารบัณฑิตศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศห้องประชุมอาคารบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ ระบบ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>