หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านทางตรง ต.บางพระ อ.ศรีราชา
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านโป่งเสก็ต – บ้านห้วยปราบ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม
- โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ รายการ
- องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตน้ำยางข้น ผลิตยางแท่งสกิม และจ้างเหมาแรงงานตัดยางบ่อปูนพร้อมขนขึ้นรถบรรทุก
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๔ รายการ
- องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี สูตร ๑๔-๑๐-๓๐ จำนวน ๕๐๕ กระสอบ
- โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเดินสายสัญญาณเครือข่ายระบบบริการผู้ป่วยและอินเตอร์เน็ต และระบบไฟฟ้า จำนวน ๘๖ จุด
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ติดตั้งวางท่อประปาให้ นางสาวพนิดา รัฐปาโล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
- การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ กปส.สาขาบ้านบึง จ.ชลบุรี
- จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอยกเลิกการสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ “สีสันตะวันออก”
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดทำแว่นตาฯ ตามโครงการสนับสนุนจัดให้มีหน่วยบริการทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๖
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๒,๑๖๙ ชุด
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำท่อเหลี่ยม
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวี บริเวณเชื่อมซอยแสงดี หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด
โรงพยาบาลพานทอง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนสายเลี่ยงตลาดหนองมน ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายจันทร์อำนวย – ดอนทอง – โคกหัวล้าน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 [149] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>