หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ “สีสันตะวันออก”
- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุ ( Fix – it Center) จำนวน ๔๗ รายการ
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะขาดทอดตลาด บ้านพักราชการพร้อมโรงจอดรถ จำนวน ๑ หลัง พร้อมลื้อถอน
- องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์เพาะเมล็ดยางพารา
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๖
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดหารถบัสโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
- โรงพยาบาลพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โรงพยาบาลพนัสนิคม
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทเครื่องเสียง
- สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปพร้อมอุปกรณ์สำหรับ กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดิน ในเขตท้องที่ จ.ฉะเชิงเทรา บริเวณติดกับทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (ถนนสุวินทวงศ์)
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดิน ที่ตั้งอยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข ๓
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำเสื้อเชิ้ตลายดอกประดู่ สีชมพู ขนาดฟรีไซส์ จำนวน ๘๒๗ ตัว
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างวิสัยทัศน์เครือข่าย
- สำนักทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชบ.๓๐๕๗
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารงานติดตั้งทางท่อประปาให้ บจก.ปราการพรอพเพอร์ตี้
- จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดทำแผ่นพับใบความรู้
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
- องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [148] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>