หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่อวัดแรงดันน้ำแบบ Data Logger มีหัว Random (๑ Pressure) พร้อมสายบันทึกข้อมูล
- การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ รายการ
- การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ Printer จำนวน ๒๕ เครื่อง
- การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน กปภ.ข.๑ รวม ๒ อาคาร ครั้งที่ ๒
- องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำอุปกรณ์สำหรับการหีบห่อยางแบบห่อหุ้มยางด้วยพลาสติก
- องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำเฟืองจักรรีดยางสกิม จำนวน ๑๔ ชุด
- องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องอบไฟฟ้าไมโครเวฟ จำนวน ๘ เครื่อง ครั้งที่ ๒
- จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสีสันสดใสเมืองไทยน่าเที่ยว (แต่งสีประเทศไทย)
- โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน ชนิดพิมพ์ผลได้ จำนวน ๗ เครื่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองพลู – อ่างแก้ว
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานวางท่อประปาหมู่บ้านสุชาติ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้ บริษัท ปานะนนท์ จำกัด
- จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและระบบส่งต่อ โรงพยาบาลแหลมฉบัง
- จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและระบบส่งต่อ โรงพยาบาลบ้านบึง
- จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและระบบส่งต่อ โรงพยาบาลพนัสนิคม
- โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา
- โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อก๊อสพับ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ห่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
- สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๔๖ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 [147] 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>