หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมาแรงงานนิติบุคคล (คนงาน)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
- จังหวัดชลบุรี ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างผลิตรายการวิทยุและสปอตวิทยุพร้อมเผยแพร่
- โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจหา Anti – HIV และ HIV (HIV Combo) โดยวิธี CMIA จำนวน ๖๐,๐๐๐ เทสต์
- โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดหน้าจอสัมผัสขนาดพกพา
- โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
- โรงพยาบาลพนัสนิคม ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
- ศาลแขวงชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๗ รายการ
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท กล้องวงจรปิด จำนวน ๑ รายการ
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพัสดุผลิตภัณฑ์คอนกรีต ๗ รายการ
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส จำนวน ๘ รายการ
- การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำและติดตั้งตู้ทำน้ำเย็น โครงการ PWA น้ำดื่มโรงเรียน จำนวน ๑๕ โรงเรียน จำนวน ๓๐ ตู้
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งท่อประปาให้ กรมชลประทาน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคารโดมกีฬา) โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อ.เมืองชลบุรี
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนวัดแหลมแค จำนวน ๒ รายการ
- สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๖๑ รายการ
- จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ๗-๘, รั้วคอนกรีตบล็อก และถนนคอนกรีต คสล. จำนวน ๔ รายการ
- เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถังขยะมูลฝอยแบบพลาสติก
- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงครัวสาธิต (ครัวไทยสู่ครัวโลก)
- สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารบ้านพักอาศัยข้าราชการ และอาคารอื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 [146] 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>