หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาให้ เทศบาลนครแหลมฉบัง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปถึงอาคารที่พัก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมา ติดตั้งวางท่อประปา ให้บริษัท เอ พลัส คอนโดโฮม จำกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวพัทยา จ.ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคล ผลิตน้ำสูบ-จ่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำ จำนวน ๕ แห่ง
โรงพยาบาลชลบุรี จะดำเนินการประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ จำนวน ๒ รายการ
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องทำน้ำอุ่นและสารน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาซักผ้าชนิดเหลว จำนวน ๕ รายการ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรับชำระเงินค่าน้ำประปา และรับคำร้องทั่วไปหน้าเคาน์เตอร์
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อพาเลสไม้ ขนาด ๑๐๐x๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๘๐๐ ชุด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๐ แผ่นต่อนาที
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผลิตรายการวิทยุและสปอตวิทยุรายการ เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี เอฟ.เอ็ม. ๙๙.๗๕ เมกะเฮิรตซ์
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมำความสะอาดอาคารสำนักงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๑๐ ตารางเมตร
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดิน โรงเรือนและป้ายในเขตเทศบาลตำบลเสม็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน (Coding Audit) เดือนละ ๘๐๐ แฟ้ม
สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ คัน
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์และบอกทางชนิดไตวิชั่น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 [144] 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>