หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Line Card พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ระบบ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ SMS Alert Message จำนวน ๑ ชุด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคา Upgrade xPon จำนวน ๑ ระบบ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าเหมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคกลาง) ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำส่วนต่อเติมบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าพานทอง ๑
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๖๐๐ ชุด
สำนักงานทางหลวงชนบทจ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ โครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำกระเป๋าใส่เอกสาร
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานย้ายแนวท่อให้เทศบาลตำบลห้วยใหญ่
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์และบอกทาง ชนิดไตรวิชั่น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วด้านทิศตะวันออก
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำยางสด
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน ๓ สูตร
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงซ่อมบำรุง เป็นห้องพักสำหรับช่างในส่วนวิศวกรรมโรงงาน ฝ่ายโรงงาน ๑ ครั้งที่ ๓ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>