หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อพักน้ำที่ใช้ในการผลิตยาง
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Probe Cover สำหรับตรวจอุณหภูมิทางหู
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท รถ resuscitation ทารกแรกเกิด
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก
การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางาน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระระบายตะกอน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง Block convert (คู่)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP ๒ ชั้น
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางวี
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [140] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>