หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัยฯ
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน ๓ สูตร
จังหวัดชลบุรี โดยโณงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ
จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างงานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ ๙ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปา
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประมูลขายอาคารที่ราชพัสดุ บ้านพักภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
เทศบาลตำบลบางทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านบึง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน ๙ รายการ
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ Wireless
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำพาเลสวางยาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 [138] 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>