หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อจ้างเหมาโครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีต
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๖ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมารถบรรทุก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุฝึก
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะเรียกสอบราคา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะเรียกสอบราคา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะเรียกสอบราคา
จังหวัดชลบุรี โดยโรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
โรงเรียนสาธิต “สาธิตพิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 [135] 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>