หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
เทศบาลตำบลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อที่ดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
สำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะกาศสอบราคาจ้างการเช่ารถยนต์โดยสาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถดับเพลิง
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ผู้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง มีความประสงค์จะเรียกสอบราคางานสอบราคางานวางท่อ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร
จังหวัดชลบุรี โดยโรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 [134] 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>