หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์ปิดหลอดเลือดหัวใจเกิน
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงขนบทที่ ๓ (ชลบุรี) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
สถานีดาวเทียมศรีราชา ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคา
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดชลบุรี โดยโรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
กรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาด
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 [133] 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>