หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์พร้อมปรับภูมิทัศน์
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Rectifier ๔๘ VDC ขนาด ๑๐๐ Amp.
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาสร้างข่ายเชื่อมโยง Optical Fiber
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ADSL Modem แบบ WiFi
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาสร้างข่ายเชื่อมโยง Optical Fiber
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูอัลลอยทางเข้า – ออก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและบูรณาการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องประธานสภาเทศบาลเมืองชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุฝึก
กองแผนงานและปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย เขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องวัดพิกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งป้ายชื่อสถานที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาวัสดุก่อสร้าง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [132] 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>