หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ ค่าจัดซื้อครุภํณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานก่อสร้างโรงพยาบาลเกาะจันทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ของชุมชน (แผนชุมชน)
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กปิดบ่อน้ำในสวนข้างเทศบาลเมืองชลบุรี
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะเปิดประมูลเช่าอาคารไม่มีเลขที่ เป็นตึก ๑ ชั้น
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว
เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมามหรสพการแสดงบนเวที
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี
องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>