หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง มีความประสงค์ที่จะสอบราคาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
สำนักเทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
สำนกงานเทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อครุภัณธ์ยานพาหนะและขนส่ง
สำนักเทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติก
สำนักงานบำรุงชลบุรีที่ ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานบำรุงชลบุรีที่ ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานบำรุงชลบุรีที่ ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานบำรุงชลบุรีที่ ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจะประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ผักชนิดซอง จำนวน ๒๐ ชนิด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเขาซก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาประมูลก่อสร้างอาคารเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาประมูลจ้างโครงการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การประปาส่วนภูมิภาคเขต1 มีความประสงค์ที่จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานก่อสร้างสวนสุขภาพบ้านป่าไร่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [123] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>