หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา จัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา ประมูลจ้างงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามถนน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดพลาสติกปลอดเชื้อ
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนหิน
สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา จัดซื้อ ไม้แป้น
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้ออุปกรณ์กรีดยาง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง มีความประสงค์ที่จะสอบราคางานวางท่อขยายเขตน้ำ
เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์ที่จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ GUYING HARDWARE
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองวัดนาวังหิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อชุดแข่งขันกีฬา และอุปกรณ์กีฬา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [122] 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>