หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา จัดซื้อ PREFORMED FITTINGS
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์กลุ่ม RACKS, CLEVISES, FITTING
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา จัดซื้อ กราวด์ร็อด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาประมูลเช่าพื้นที่ด้านข้างสะพานลอยคอนกรีตคนเดินข้ามถนน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการบำรุงรักษาระบบระบบโทรทัศน์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา จัดซื้อ ลวดอลูมิเนียม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนสายเลี่ยงตลาดหนองมน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอล
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
สำนักทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนบางคล้า-แปลงยาว
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำสำนักการช่าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาขายโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>