หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โต๊ะตรวจหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหุบอีเหียก ม.2 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชบ 4102- เนินทุ่ง ม.3 , 6 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ เชื่อม อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถ.เทศบาลสาย 8 ศูนย์ผลิตพลาสมาสภากาชาดไทย เชื่อมหมู่บ้านเอสอาร์ ม.4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จำเป็นในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อราชการและปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(แบบมีพื้นสนามกีฬา) โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย กองก่อสร้างและบริหารโครงการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน , ฐานรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า , ประตู-รั้ว , ป้ายชื่อ , ถนน-ลาน , และติดตั้งระบบประปา-ไฟฟ้า-สุขาภิบาล-กราวด์กริด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอน ติดตั้ง(รวมอุปกรณ์ประกอบ) พร้อมทดสอบรีเลย์ เพื่อเปลี่ยนทดแทนรีเลย์ผลิตภัณฑ์ SEG ที่ชำรุด
เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ บริเวณอ่าวอ่างศิลา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (หลังใหม่) โรงเรียนหัวถนนวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนเกาะสีชัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โรงไฟฟ้าบางปะกง มีความประสงค์จะขายพัสดุไม่ใช้งาน ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 24 รายการ
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ถุงสำหรับ Feed อาหารทางสายยางสำหรับผู้ป่วย (Bag Feeding)
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท อุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องบน อุปกรณ์ปิดหลอดเลือดหัวใจเกิน(PDA device) อุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดหลอดเลือดหัวใจเกิน
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>