หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดขยะด้านท้าย ถังทำด้วยสแตนเลส
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Ethernet Demarcation
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ GPON OLT Outdoor
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างสร้างข่ายเชื่อมโยง Optical Fiber
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้อาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้อง
ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่ายเขต ๒ ภาคกลาง ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานรักษาความปลอดภัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Ethernet Demacration
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง มีความประสงค์จะสอบราคางานวางท่อประปา
สำนักงานไปรษณีย์เขต ๒ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาเพื่อจัดซื้อพัดลมไอระเหย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และความสะอาดสวนสาธารณะ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปา
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP ๒ ชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณไวรัส
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๒๓ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [119] 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>