หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย ชบ.๓๐๑๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจัดซื้อรถโฟล์คลิฟ
สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาทำลูกกลิ้งรีดยาง
กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๒ มีความประสงค์จะสอบราคามีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาด
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ พัสดุรอง กลุ่มอุปกรณ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง(ชลบุรี) มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคา จัดเช่ารถยนต์บรรทุก ๑ ตัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุง บำรุงรักษาต้นไม้
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างโครงการติดตั้งราวกันชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างงานสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒(ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมา
การฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคา จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรั้วและป้อมยาม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>