หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการ
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจัดซื้อน้ำกรดฟอร์มิค
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดบ้านพักสวัสดิการ ค.๒
โรงพยาบาลพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
องค์การบริหารส่วนบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงศาลพระพรหมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ดำเนินสอบราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมแผ่นยางโพลีเอทิลีน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ดำเนินสอบราคา ซื้อยางแอสฟัลท์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ดำเนินสอบราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคา จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคา จัดซื้อ safety stock ลูกถ้วย
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง มีความประสงค์จะสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ สายวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมา ติดตั้งวางท่อประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างดำเนินการบำรุงรักษาล้างมาตรา
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>