หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารและข้าวสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปา
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน (ทางเท้า)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๒ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต / มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
สำนักงานบำรุงทางงชลบุรีที่ ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วและป้อมยาม
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะจ้างซ่อมหม้อแปลง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ Outdoor Power Fuse ๒๕ kv
สวท.ชลบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>