หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.โคกขี้หนอน
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ชุด
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะเปิดประมูลเช่าทรัพย์สินภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี ต.หนองไม้แดง จำนวน 3 รายการ
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์ออสเตรเลีย(ออสเตรเลียโซน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อ.เมืองชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ(เพิ่มเติม) ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย 3245-หนองชุมเห็ด ชุมชนย่อยที่ 13 ม.13 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 3 คัน สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง กลุ่ม Overhead Ground Wire Hardware จำนวน 7 รายการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ 52-3
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อพัสดุหลัก กลุ่ม ลูกถ้วย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 2 รายการ
อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการขุดลอกห้วย สาธารณประโยชน์(ห้วยมะนาว) ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์และประเมินศักยภาพพืชคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรศาสตร์บางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการที่โรงพยาบาลพนัสนิคม อ.พนัสนิคม
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจซ่อมบริการโทรคมนาคมขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน พร้อมกระเช้า จำนวน 2 คัน
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นเก็บเลือด ขนาด 20 คิว จำนวน 1 ตู้

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>