หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนบ้านคลองมือไทรฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
กรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาด เครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบน์
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดเช่ารถยนต์
สถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างออกแบบงานอาคารเรียน
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประเภท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>