หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัคร
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านมิตรไมตรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัณโรค
สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานทำการเปลี่ยนป้ายจราจร
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอยกเลิกประกาศสอบราคา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอยกเลิกประกาศสอบราคา
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงเกาะกลางถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์อุบัติเหตุ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>