หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะซื้อที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องสมุดอัจฉริยะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอยกเลิกสอบราคา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องพ่น ULV
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เทศบาลตำบลหมอนนาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เทศบาลตำบลหมอนนาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะของไตและสมดุลเกลือแร่
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ อบต.พานทอง
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>