หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริหารจัดการตลาดน้ำบางคล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสืบค้นข้อมูลประจำห้องสมุดกลาง
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องหยดสารน้ำอัตโนมัติ 3 Channel จำนวน 5 เครื่อง
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ปลอดเชื้อจ่ายลมตามแนวดิ่ง จำนวน 2 ตู้
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอสังคีตศิลป์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อจุกปิดหลอดฉีดยา จำนวน 180 กล่อง
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนปฐมวัย ขนาด 6 ที่นั่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) โดยการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร สน.ศท. อนุบาล 8 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จำนวน 3 ชุด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>