หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัฒนาการกีฬา
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ (ขนาดเล็ก)
เทศบาลตำบลหมอนนาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถังส่งน้ำทรงแชมเปญ
เทศบาลตำบลหมอนนาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทศบาลตำบลหมอนนาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐาน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนเฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำฝน
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการขยายเขตน้ำประปา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่าย
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายพัสดุไม่ใช้งานต่อไป
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะเก้าอี้
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกคลองกระเบาะ
สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>